9. september 2013

Stenene STÅR OP

- uddrag af artikel fra bladet 'Fagligt fokus' nr. 4, 2013 af Mads Bruun Pedersen

Helt efter 'den lille grønspættebog for murere og arbejdsmænd' har det ikke været at bygge den nye forelæsningssal på Københavns Universitet. For ikke bare skulle der arbejdes på en bygning med skæve vinkler. Stenene skulle også 'stå op'.

Gammelt kvarter

Det fortæller murerarbejdsmand Henning Rasmussen, da Fagligt Fokus er på besøg på byggepladsen, som ligger i forbindelse med det tidligere Kommunehospital, som i dag bruges af Københavns Universitet.

Kigger man sig rundt i kvarteret, er der gamle ejendomme på den ene side. Over for ligger Botanisk Have og å den anden side ligger de forskellige fløje af det tidligere hospital. Et gammelt kavarter, som det har været vigtigt at byggeriet passer ind i.

Om det er lykkedes helt til alles tilfredshed, er der forskellige meninger om. Men at den udformning, som bygningen har fået, er markant, er til gengæld uomtvistelig.

Justering

For Henning og hans kolleger har det imidlertid ikke været sådanne overvejelser, der har spillet ind. De har muret, og det er det, der har været i centrum. Ikke mindst fordi det giver problemer, når man vælger en anden måde at hensætte stenene på, end den sædvanlige, nemlig at lægge dem ned.

- Når stenene står, er der ikke så meget at justere med, for eksempel omkring vinduelshullerne siger Lars søby, som er murer og har været med fra begyndelsen af projektet.

- Du kan ikke justere med en halv sten for eksempel, for at få det til at gå op, hvis vindueshullet ikke er afsat helt nøjagtigt. Det har vi kæmpet lidt med.

Levende overflade

Samtidig med de stående fuge-påfuge-murede sten er der lavet et relief i facaden, så der opstår en levende overflade.

- Tanken er vist, at relieffet skal få lyset til at falde, så der skabes skygger og gøre det mere levende, fortsætter Lars.

En anden af murerne, Kurt Nielsen, viser rundt inden for i 'kælderen'. Ad et stort gulv-til-loft-vinduesparti strømmer lyset ind mellem de bærende søjler. Man ser ud på det, der skal blive et gårdanlæg, som er omkranset af en muret væg, der skråner opad til niveau.

- Her går muren 'igennem' gulvet ovenfra og får det til at se ud som om ydervæggen fortsætter ned i jorden og ind i bygningen, siger Kurt, som er en af de ca. 20 murere, arbejdsmænd og lærlinge i Jeudan, der har været på opgaven.


Moderne fortolkning af gamle bygninger

Interview med Jeudan-direktør Peter Spøer.

Kravet til Københavns Universitets nye bygning på det tidligere Kommunehospital var, at den skulle harmonere med de eksisterende bygninger, fortæller Jeudan-direktør Peter Spøer om det projekt, som ejendomsfirmaet har stået for.

- Hos både kommunen og i Kulturstyrelsen var det et krav, at vi skulle finde en løsning, som harmonerede med de gamle hospitalsbygninger, og det har vi - med hjælp fra Erik Møller Arkitekter - lavet en moderne fortolkning af. Og det har i bogstavelig forstand sat tingene 'på højkant'.

- Der er muret med sten i de farver, som de gamle bygninger er opført i. Derudover er dimensionerne på vinduerne de samme som på det gamle hospital, inddækningerne er lavet på samme måde - men alt sammen i nye materialer.

Hvad har udfordringerne været?

- I et byggeri med mange skæve vinkler er der altid udfordringer. Ikke at huset er skævt, men det er tænkt sådan. Og det har vi søgt at finde løsnigner på, som holder.

Ser man på de gamle bygninger, så har de for eksempel omkring vinduerne buer, søjler og andet som pynt. Det har I ikke lavet på den nye bygning.

- Det ville være det rene kitsch, efter min mening. det er en moderne fortolkning af de gamle bygninger, vi har søgt at ramme, siger direktøren.

På det store sydvendte tag, som er bygget i skiffer i samme mål og formater som på det gamle hospital, er der lagt et stort antal solceller.

- Da vi projekterede oprindelig, skete det efter det gamle bygningsreglement. Men på grund af forsinkelser på projektet kom der nyt reglement i mellemtiden, som vi så valgte at følge, også selv om det ikke var trådt i kraft, siger Peter Spøer.

Der er derfor meget isolering på væggene og taget, og i den forbindelse blev der lagt solceller også.

- Det er ikke specielle solceller, men standard, men de er lavet, så de passer til tagets skifferenheder, så det bliver en integreret del af taget.