Sengestue til 10 patienter. Ca. 1914

Sengestue til 10 patienter. Ca. 1914

Sengestuer

Sengestuer i patientbygningerne

Kommunehospitalet blev ved sin åbning i 1863 anset for al være det mest moderne hospital i Danmark. Imidlertid skal man ikke forestille sig, al det var behageligt, at være indlagt. Sengeafsnittene bestod generelt af 10-sengsstuer og der var både dårlig luft, snorken, og det der var værre. Det krævede et godt helbred at være indlagt på hospitalet.

Opvarmning og ventilation

I programmet for opførelsen af Kommunehospitalet fra 1957 kunne man læse følgende krav:

"Hvilken Ventillations- og Opvarmningssystem Architechten end vil anvende, maa derved alle Dele af Patienlbygningerne kunne tilvejebringes en stadig og rask luftfornyelse og i de kolde Årstider en jevn Lufttemperatur af 14-15 gr. i Værelserne og omtrent 12 gr. i Corridorerne."

Opvarmning med kakkelovne

Kakkelovne anbragt midt i stuerne opvarmede stuerne. Man udnyttede bygningens bærende søjler

således at den ene søjle virkede som skorsten, og den anden som fordeler af varmen, Disse søjler er i dag fredede. Det var uden tvivl omstændigt at være varmemester og sørge for nogenlunde kontinuerlig opvarmning. Sammenlignet med andre hospitaler har Kommunehospitalet dog været langt forud både i størrelse og kapacitet.

Kilde: Birthe Rønne et al: Københavns Kommunehospital: Hospital, arbejdsplads og uddannelsessted gennem 125 år