Xylografi af Kommunehospitalet 1865

Xylografi af Kommunehospitalet 1865

Planlægning og bygning

Byens første egentlige sygehospital oprettes

Opførelsen af Kommunehospitalet påbegyndes i 1859 som følge af koleraepedemiens hærgen midt i 1800-tallet. Byens små hospitaler var utilstrækkelige og kunne ikke magte denne alvorlige opgave. Tusinder dør og andre tusinder bliver syge og svage. Derfor stod det klart, at København måtte have et stort og nyt hospital.

Kommunehospitalet tegnes

Der udskrives en arkitektkonkurrence, men desværre deltager ingen. Opgaven gives derfor til Kgl. Bygningsinspektør og professor på Kunstakademiet, Chr. Hansen, som var hjemvendt fra Grækenland. Her havde han levet og arbejdet i en årrække og bl.a. tegnet Athens Universitet.

Hospitalet arkitektur

Chr. Hansen hentede inspiration fra de græsk-byzantinske korskirker, som var velkendte fra opholdet i Grækenland. Dette viser sig i hospitalets symmetriske opbygning om midterbygningen med kobberkuplen og ikke mindst i de gule murstensbygninger med vandrette røde bånd, ligesom de to hvælvede indgangspartier og buegangene bærer præg af byggestilen.

Hurtig opbygning

Man valgte grunden til hospitalet uden for voldene mellem Øster Farimagsgade og bredden af Sortedamssøen - nu Øster Søgade. Her var mulighed for at bygge stort og luftigt med god plads både inde og ude. Hospitalet blev bygget på kort tid og åbnedes tre år efter af Kong Frederik d. VII. Indvielsen fandt sted den 19. september 1863.

Berømmet bygningsværk

Chr. Hansens bygningsværk bliver en stor succes og han tegner og forestår også andre navnkundige byggerier i København, eksempelvis Zoologisk Museum og det Astronomiske Observatorium i Botanisk Have, der også tilhører Københavns Universitet.

Tryk af Kommunehospitalet, 1857

Tryk af Kommunehospitalet, 1857