Kommunehospitalet i billeder

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet har i samarbejde med Campus Service City fået lavet en række historiske plancher, som hænger rundt omkring på det nuværende Center for Sundhed og Samfund (CSS).

Her gengives plancherne med tekst og billeder.