Rejsegilde februar 2013

I september 2012 blev der holdt grundstensnedlæggelse, og den 1. februar 2013 blev der så holdt rejsegilde på nybyggeriet.

Rejsegildet er den fest, som bygherren holder for håndværkere, arkitekt og teknikere, når murene står færdige, bjælkelaget er lagt og tagkonstruktionen rejst. Så anses bygningen for at være etableret, også selv om der endnu mangler meget, før det er klar til at blive taget i brug efter hensigten. Rejsegildet holdes på byggepladsen og traktementet er ofte beskedent: øl og pølser er gerne det væsentlige. Med til gildet hører også, at man holder taler og skåler på husets sikkerhed og deltagernes velbefindende (kilde: Wikipedia).

Rejsegildet, som blev arrangeret af Jeudan, fandt sted den 1. februar med taler og rundvisning i byggeriet. Bl.a. var der kig til den smukke ståltagkonstruktion under taget, som efterfølgende er blevet beklædt med gips og således ikke vil være synlig i byggeriet.

Tagkonstruktionen som den så ud ved rejsegildet.